Терапевтично отделение


Терапевтично отделение с ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни болести” - 30 легла, в т.ч.:
• Интензивни легла
• Кардиологичен сектор -15 легла
• Ендокринологичен сектор -5 легла
• Сектор пулмология -5 легла
• Гастроентерологичен сектор - 5 легла
• Център за обучение на пациенти със захарен диабет

Началник отделение: Д-р Светла Петрова - ендокринолог
тел. 0894 792004

Ординатори:
Д-р Николина Йотова – кардиолог, тел.0894 792021
Д-рНедка Стойкова-вътрешни болести,тел.0894 792016
Д-р Райко Райков-вътрешни болести,тел.0894 792017
Д-рИлиана Петрова-вътрешни болест,тел.
Д-рПламен Атанасов-пулмолог
Д-р Румяна Гатева-вътрешни болест,тел.0894 792031
Д-р Здравка Симеонова-кардиолог
Д-р Цветомира Чорбаджийска-кардиолог

Старша мед.сестра – Красимира Димитрова
Телефон: 0894 792028

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД гр. Луковит  ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от три години на недвижим имот находящ се в гр. Луковит-а именно помещение за търговска цел с площ от 55 кв.м., находящо се на първи етаж в Поликлинична сграда на МБАЛ-Луковит ЕООД гр. Луковит.

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи лекар-гинеколог - Началник отделение на постоянен трудов договор за работа в отделението

Виж цялата обява тук

Обява

„Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит” ЕООД търси търси да назначи лекар  - гинеколог на постоянен трудов договор за работа в АГ отделение.

Виж цялата обява тук