Многопрофилна болница за активно лечение –Луковит ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение –Луковит ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение –Луковит ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение –Луковит ЕООД се намира на ул. "Княз Борис I" 52 в гр. Луковит.

ivanov upravitelУправител на болницата е Д-р Иван Иванов.

Лечебното заведение е с предмет на дейност диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия.

Болницата заема важно място в системата на здравеопазването в област Ловеч.

Пряко обслужва населението на община Луковит и съседните села.

"МБАЛ- Луковит" ЕООД разполага с 108 легла.

В "МБАЛ-Луковит" ЕООД работят 131 души персонал, от които 29 лекари, 1 магистър фармацевт, 51 медицински специалисти и 50 души друг персонал.

МБАЛ-Луковит ЕООД извършва дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030.

Информация за родителите

Управител: д-р Иван Иванов
телефон: 0894 792 010
Главна мед. сестра: Весела Чорбанова
телефон: 0894 792 020