pic1
pic2
pic3

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО
И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030

 

От 2021 г. Министерство на здравеопазването има сключени договори с лечебни заведения за дейности, финансирани по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 (НППМДЗ). В тези лечебни заведения е създадена организация за изпълнение на дейността по въвеждане на масов неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологичните клиники/отделения.

 

Дейностите, които се извършват в „МБАЛ-Луковит” ЕООД, гр. Луковит е „Слухов неонатален скрининг“ – изследване слуха на всички новородени деца (родени в лечебното заведение или постъпили за лечение в неонатологичната структура на лечебното заведение), с апарати за отоакустични емисии.

 

Предоставяме Ви координати за връзка: моб. тел. 0894792055 / Д-р Светлана Величкова; ел. адрес: mbal_lukovit@abv.bg 

 

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение –Луковит ЕООД се намира на ул. "Княз Борис I" 52 в гр. Луковит.

ivanov upravitelУправител на болницата е Д-р Иван Иванов.

Лечебното заведение е с предмет на дейност диагностика и лечение на остри и хронични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия.

Болницата заема важно място в системата на здравеопазването в област Ловеч.

Пряко обслужва населението на община Луковит и съседните села.

"МБАЛ- Луковит" ЕООД разполага с 108 легла.

В "МБАЛ-Луковит" ЕООД работят 131 души персонал, от които 29 лекари, 1 магистър фармацевт, 51 медицински специалисти и 50 души друг персонал.

МБАЛ-Луковит ЕООД извършва дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030.

- Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030.

Информация за родителите

Управител:д Иван Иванов
телефон:0894 792010
Главна мед. сестра: Весела Чорбанова
телефон:0894792020

Обява

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност, предоставен за управление на “МБАЛ – Луковит“ ЕООД, гр. Луковит

Виж цялата обява тук

Заповед

Протокол