Диагностично-Консултативен Блок

Приемно консултативни кабинети
- Терапевтичен консултативен кабинет
- Хирургичен консултативен кабинет
- Акушеро-гинекологичен консултативен кабинет
- Неврологичен консултативен кабинет
- Педиатричен консултативен кабинет

Медико-диагностични и медико-технически лаборатории

laborКлинична лаборатория с ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Клинична лаборатория”

Извършва се лабораторна диагностика със съвременна апаратура ; с възможности за КГА, хемостазеология, ликворно изследване, хормонална диагностика;
Началник кл.лаборатория: Д-р Галина Пешева
телефон 0894 732011

 

 

IMG 3402Отделение за образна диагностика с І-во ниво на компетентност в изпълнение на мед.стандарт „Образна диагностика”
- Сектор ултразвукова диагностика
- Мамографски кабинет
- Рентгеново отделение
- Сектор компютърна спирална томография

  • Нач.отделение Д-р Васил Дилов –специалист образна диагностика
    Телефон: 0894 792001

Отделение за функционална диагностика

Сектор по неинвазивна функционална диагностика за ССС за ТЕ
- ЕКГ кабинет
- ЕЕГ кабинет
- ЕМГ лаборатория
- Кабинет доплерова сонография
- Лаборатория за ФИД
- К-т за ФГС и ФКС

 

Обява

за прекратяване на конкурс за заемане на длъжности в "Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД обявява конкурс за следните длъжности

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи лекар - акушерство и гинекология в АГ кабинет

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи магистър-фармацевт за болнична аптека

Виж цялата обява тук

Обява

"Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит" ЕООД търси да назначи помощник-фармацевт за болнична аптека

Виж цялата обява тук