Административно-стопански блок

  • Администрация и Счетоводство

gl chet
Главен счетоводител:Димитрина Йотова

Телефон:0894 792030
Счетоводство и личен състав

 

 

 

  • Помощни обслужващи звена

Пералня
Автоклав
Станция медицински газове
Централно парно на газ 
Автопарк