Детско отделение

Детско отделение е с І-во ниво на компетентност в изпълнение на мед.стандарт по „Детски болести”- 15 легла, в т.ч.:
• интензивни легла - 2
• Сектор за изолация на инфекциозно болни със самостоятелен санитарен възел -2
• Аудиологичен сектор – 2

ДЕЙНОСТ
- В отделението се извършва диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца до 18 години.
- Осигурен е денонощен прием и професионални грижи на квалифициран екип за спешни и планови пациенти. Отделението разполага с ехограф, инхалатори, аспиратор, ЕКГ, перфузор.

nachalnik detskoНачалник отделение:
Проф. Д-р Пенка Илиева-педиатър, инфекционист, тел.0894 792008

Ординатори:
Д-р Галя Койчева - педиатър,тел.0894 792049
Д-р Румяна Цанева - педиатър

Старша акушерка:
Цанка Цанова
Телефон: 0894 792033

 

Обява

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност, предоставен за управление на “МБАЛ – Луковит“ ЕООД, гр. Луковит

Виж цялата обява тук

Заповед

Протокол